LÆSERBREV: Kirsten Moesgaard, tidligere regionsrådsmedlem og nuværende byrådsmedlem, kommenterer vagtlægeordning

VESTHIMMERLAND: Der rejser sig et massivt krav fra borgerne i Vesthimmerland om, at vagtlægen fortsat er til stede på Farsø sygehus.

I dagsordenen til regionsrådets møde den 28/1 stod:

”Administrationen og PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red.) har en fælles målsætning om, at antallet (af besøg i lægevagten) skal reduceres med 20 procent”.

Til at opfylde det mål betaler Vesthimmerland en høj/den højeste pris.

I samme dagsorden står: ”Administrationen og PLO er enige om, at udbuds- og regionsklinikkerne nu efter behov kan pålægges at betjene lægevagterne”.

Langt flere læger i vagtordning

Det betyder på godt dansk, at der nu er langt flere læger i vagtordningen end hidtil.

Det betyder også, at der skal være et behov.

Så - kære regionsråd - forsøg ikke på at bilde os ind, at nedlukningen af lægevagten alene skyldes ”mangel på læger”.

Behovet er jo dokumenteret ved de mange besøg hos vagtlægen i Farsø.

Og, tag i øvrigt blot et hurtigt blik på landkortet. Et stort areal vil fremover være støvsuget for læger efter klokken 16 og i weekends m.v..

PLO er mere klar i spyttet.

PLO klar i spyttet

Vagtchef for PLO Eddie Nielsen ser den nye ordning som god, fordi ”man får stadigvæk en erfaren læge i telefonrøret i nødstilfælde”.

Han siger videre: ”Det som borgerne i disse områder reelt mister, er bekvemmelighed”.

Nej, kære PLO, vagtlægesagen handler om penge og bekvemmelighed.

Ikke bekvemmelighed for borgerne, men for PLO.

Stik imod alle ordentlige sagsbehandlingsregler i det offentlige er hele sagsforløbet sket i en lukket proces.

Måske fordi, de stærke i regionsrådet på forhånd har sikret sig, at de ikke mister noget?

”Ubegribeligt”

Til at forstå lokale forhold har vi et regionsråd, troede vi.

Derfor er det ubegribeligt, at man skal høre regionspolitikere rose en aftale, som på skammelig måde endnu engang skævvrider sundhedsvæsen og lader hånt om det nære.

Hvis den nuværende organisering skal fortsætte, må regionsrådet og PLO handle på den kendsgerning, at lægevagten er til for borgernes skyld - og ikke omvendt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...