Ejendomsmægler Asger Larsen fik besøg af partiformand for SF

LØGSTØR: Det er ikke alle steder i Vesthimmerland, hvor det er lige let at sælge et hus.

Det kan ejendomsmægler Asger Larsen, Løgstør, tale med om, og den problematik fik han tirsdag mulighed for at uddybe, da han på sit kontor i Østerbrogade fik besøg af en mindre SF-delegation bestående af partiformand Pia Olsen Dyhr, finansordfører og folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen samt viceborgmester og folketingskandidat Theresa Berg Andersen.

Mødets overordnede dagsorden var udfordringerne med at købe og sælge huse uden for de store byer.

Mens priserne for en bolig stiger og stiger i de store byer, er hussalget stadig mere eller mindre gået i stå i mange af landdistrikterne.

Det vil SF gerne være med til at rette op på ved at skabe bedre muligheder for at låne.

- Det kan ikke være rigtigt, at borgere og virksomheder ikke kan få adgang til et realkreditlån, bare fordi deres bolig har det forkerte postnummer, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun agter på den baggrund at stille forslag om oprettelse af et særligt realkreditinstitut, der yder lån i yderområderne til boliger og erhverv med en sund økonomi, som ikke har mulighed for at opnå realkreditlån andre steder.

Et initiativ, der bakkes op af både Pia Olsen Dyhr og Theresa Berg Andersen.

- Markedet løser ikke problemet. Det står lysende klart, for mens boligmarkedet er blevet stadigt mere overophedet i de store byer, har det i årevis været stadig sværere at sælge og købe boliger uden for de store byer. Det må vi finde en løsning på for at stoppe skævvridningen af landet, siger Pia Olsen Dyhr.

Og Theresa Berg Andersen supplerer:

- Muligheden for at købe og sælge huse spiller en afgørende rolle for at skabe vækst og udvikling i yder- og landkommuner som for eksempel flere steder i Nordjylland. Det spænder de nuværende lånemuligheder ben for, og det er vi nødt til at finde en løsning på, hvis vi skal give landdistrikterne mulighed for fremtidigt liv og udvikling, siger hun.

Udover oprettelse af et nyt særligt realkreditinstitut foreslår SF også, at det skal være muligt at aftale med sit realkreditinstitut, at overskydende gæld fra et hus, man ønsker at fraflytte, flyttes til en ny bolig, også selvom denne herved belånes med mere end 80 pct.

For realkreditinstituttet flyttes risikoen ved et overbelånt hus derved til et andet hus, hvor chancen for stigende priser ofte vil være større. Der er dermed ikke tale om en forøget risiko, snarere tværtimod, argumenterer SF.

- Det giver boligejerne en reel mulighed for at flytte fra en bolig, som det er meget svært at sælge, og som er overbelånt efter et prisfald.

- Hvis de får mulighed for at flytte restgælden med over i en ny bolig, kan de komme videre til en ny bolig, og det vil sætte skubbe i boligsalget, anfører partiformand Pia Olsen Dyhr.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...