Tennisklub og idrætscenter har foreløbig nedsat arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideen

På opfordring fra to medlemmer af Løgstør Tennisklub er tennisklubben og Kultur- og Idrætscenter Lanternen nu i fuld gang med at undersøge mulighederne for at anlægge padeltennisbaner på den nord-østlige side af Lanternen.

Medlemmer fra Løgstør Tennisklubs bestyrelse, Lanternens byggegruppe og Kultur- og Idrætscenter Lanternens bestyrelse og personale har i første omgang dannet en arbejdsgruppe, som har været samlet for at arbejde på skitseniveau med forslaget fra de to tennisklub-medlemmer.

Mange tanker og ideer er blevet vendt og drejet, og man er nu klar til at kaste sig over et mere konkret arbejde med initiativet.

Benny Hansen, formand for Kultur- og Idrætscenter Lanternen, fortæller: Vi ønsker konstant at udvikle vores center, så det er tilpasset vores brugere og tidens trends, og denne idé er en gave for os, som vi er ”nødt til” at arbejde videre med i tæt dialog med Løgstør Tennisklub.

- Idéen om padeltennis ved Lanternen har vi tidligere drøftet på ønskeplan, og nu mener vi, at tiden er moden til at gøre drøftelserne til virkelighed. Derfor glæder det mig, at tennisklubbens medlemmer er kommet til os med dette initiativ, siger Lanterne-formanden.

Skitsen til projektet indeholder to overdækkede baner, som skal være med til at skabe endnu mere aktivitet i og omkring Løgstør Tennisklub og Kultur- og Idrætscenter Lanternen.

Formanden for Løgstør Tennisklub, Karin-Birgitte Sneskov, tilføjer: Vi ser padeltennis som en aktivitet, der kan være med til at øge aktivitetsniveauet blandt vores nuværende medlemmer, samt være med til at øge vores medlemstal, da vi ser denne aktivitet som et spil, der har en bredere målgruppe end ordinært tennis.

- Derfor glæder vi os også til at komme i gang med at realisere initiativet fra vores medlemmer, erklærer hun.

Padeltennis er for tiden en af de hurtigst voksende sportsgrene - ikke bare i Danmark men i hele verden.

For bare to år siden fandtes der i Danmark kun 32 baner, men allerede i løbet af i år vurderer Dansk Tennisforbund, at der vil findes over 200 baner rundt omkring i Danmark.

Padeltennis er ofte beskrevet som en kombination mellem squash og tennis.

Padeltennis spilles på en bane, der er 20 x 10 meter med et net i midten og vægge rundt om banen, og mens traditionel tennis godt af nogle kan opleves som en sport, der stiller store krav til teknikken, så er padeltennis typisk lidt lettere at gå til for nybegyndere.

Arbejdsgruppen i Løgstør vil nu bruge den kommende tid på at konkretisere ideerne og skitserne og udarbejde et egentligt projekt, hvor man har overblik over økonomi, anlægskrav, drift, mm..

Først herefter kan gruppen tage hul på arbejdet med at rejse anlægsøkonomien - blandt andet ved at ansøge diverse fonde om støtte til formålet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...