Foreningen viste sit regnskab for 50 medlemmer

LØGSTØR: Næsten 50 medlemmer var mødt op, da Løgstør Kabel TV holdt generalforsamling på Løgstør Park Hotel.

De fremmødte medlemmer kunne bl.a. høre om foreningens virke det seneste år. Bestyrelsen havde fremsat ønske om at rykke foreningens regnskabsår, så det fremadrettet vil følge kalenderåret. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Foreningen årsregnskab viser et overskud på 129.409 kr. Grundet stigninger fra programleverandørerne, blev der vedtaget mindre prisstigninger på hver af de tre programpakker.

Stigningerne vil være mellem 10 og 20 kr. pr. måned. Det skal bemærkes at grundet omlægningen af regnskabsåret, vil den kommende opkrævning kun omfatte ni måneder.

I forbindelse med valg til bestyrelsen havde foreningen mangeårige næstformand Sven Linde stillet sin bestyrelsespost til rådig for nye og yngre kræfter. Det betyder, at foreningens tidligere suppleant Hans Graulund overtager bestyrelsesposten og Sven Linde vil i den kommende periode være at finde som suppleant.

Der var genvalg til Bjarne Mæng Pedersen. Som nye suppleanter blev valgt Peter Møller Christensen og Lars Heine Andersen.

Bestyrelsen består nu af Bjarne Mæng Pedersen, Jens Hedegaard, Per Ravn, Tom Larsen og Hans Graulund. Suppleanter: Peter Møller Christensen, Lars Heine Andersen og Sven Linde.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...