Foreløbig sidste chance for at sætte fingeraftryk er i Kulturhus Søttrup 26. november

SØTTRUP: Det nye kulturhus i Søttrup, indrettet i den tidligere frimenighedskirke, er på mange måder et glimrende eksempel på, at kultur i Vesthimmerland ikke bare er noget, der udfolder sig på de traditionelle kulturscener.

Derfor er det heller ikke nogen tilfældighed, at det netop er Kulturhus Søttrup, der danner rammen, når kultur- og fritidsudvalget i Vesthimmerland tirsdag 26. november sætter et foreløbig punktum for den række af workshops, som i 2020 gerne skal munde ud i en helt ny kommunal kulturpolitik.

- Vi vil gerne anspore til, at vi tænker i anderledes rammer, når vi skal tilrettelægge vores kulturaktiviteter, siger kultur- og fritidschef Anne Marie Holm.

Forud for mødet i Søttrup under temaet ”Kulturen i åbne og lukkede rum” er gået yderligere to arrangementer, hvor kommunens borgere er blevet taget med på råd om den fremtidige kulturpolitik.

Hele processen blev skudt i gang med et heldags-arrangement i Messecenter Vesthimmerland, hvor omkring 75 borgere var samlet til en cocktail af workshops og oplæg udefra, og så sent som i aftes var en snes af kommunens 15-25 årige samlet i ALFA i Aars til pizza og udveksling af forslag til den fremtidige kulturpolitik.

Bandet ”Lillevang” fortalte på mødet om deres musik - og om at være unge i Aars. Repræsentanter for ungehuset URT i Thisted fortalte om, hvordan man i Thy har forsøgt at skabe et nyt kulturelt ungemiljø, og fra Aalborg var der input fra tre af de unge kræfter bag ”Vækstlag 9000”.

Generelt erklærer Anne Marie Holm sig godt tilfreds med den foreløbig opbakning bag de forskellige offentlige arrangementer i idéudviklingsfasen, og den positive tendens ser hun naturligvis gerne fortsat i Søttrup 26. november.

- Vi håber på, der kommer rigtig mange, som lige kan være med til at give de sidste input til den fremtidige kulturpolitik. Men så er vi vist også nået så langt rundt, som det overhovedet er realistisk at komme på nuværende tidspunkt, bemærker kultur- og fritidschefen.

På temamødet i Søttrup vil der være oplæg fra det velrenommerede arkitektfirma E+N Arkitektur i Aarhus om kulturbyggerier og de lokale historiers betydning, og derudover vil der være oplæg fra lederen af skoletjenesten i det 25 hektar store, udstillingssted Skovsnogen i Sønder Omme syd for Herning.

I forlængelser heraf vil der være gruppedrøftelser, hvor alle er velkomne til at komme med ideer og holdninger til kulturens samlingssteder og mødepladser i Vesthimmerland.

Det er gratis at deltage men af hensyn til bespisning, skal tilmelding ske til mail-adressen louc@vesthimmerland.dk senest fredag 22. november.

Bagefter vil det i første række være op til det eksterne konsulentfirma Knudsen Syd at sammenfatte erfaringerne fra efterårets tre offentlige idéudviklingsarrangementer - og omsætte dem til ”en konkret og brugbar kulturpolitik”, som Anne Marie Holm udtrykker dét.

Selve skrivearbejdet forventes at strække sig frem til ultimo februar, hvorefter det så til foråret bliver op til lokalpolitikerne at fastlægge de endelige rammer for kommunens fremtidige kulturpolitik.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...