88 nyt vandløb på plads ifm. naturgenopretning

LUNDBY: Ældresagen i Løgstør har været på tur til Lundby for at se og høre om naturgenopretning. Projektleder Esben Tarpgaard fra Aalborg Kommune var mødt op for at fortælle om sagen.

Projektet i Lundby Bæk, som også kaldes Ny Møllebæk, er en del af de indsatser, som Aalborg Kommune er forpligtet til at gennemføre som en del af Vandområdeplan 2015-2021.

Vandområdeplanen skal sikre, at alle danske vandløb, søer og havområder har en god tilstand. Projektet betales af penge fra EU og den danske stat.

Indtil nu har et stemmeværk i beton ved udløbet af Lundby Bæk i Dybvad Å gjort det svært eller umuligt for fisk at svømme op i Lundby Bæk for at gyde.

I forbindelse med projektet graves ca. 88 meter nyt vandløb. Det nye vandløb løber udenom stemmeværket, så fisk og andre vandløbsdyr kan komme forbi uden problemer.

Der lægges gydegrus ud i det nye vandløb og store sten, som fiskene kan stå i strømlæ ved.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...