Når Christen Jensen Lintrups historie netop bliver rullet op nu, skyldes det, at hans historie er en af mange, der indgår i den nye anmelderroste bog ”Kinafarerne - Mellem kejserens Kina og kongens København”, skrevet af Benjamin Asmussen

LENDRUP: Christen Jensen Lintrup er måske ikke et navn, der klinger særlig bekendt på egnen i dag, men tilbage i 1700-tallet var han en af de første danske Kina-farere.

I 1700-tallet begyndte kæmpestore fregatter at sejle fast mellem Kina og Danmark, og med om bord var bl. a. den Lendrup-fødte bondesøn Christen Jensen Lintrup, der sejlede med som underassistent på fregatten Cron Printz Christian. En lang tur på næsten otte måneder, syd omkring Afrika, og med frygten for at ramme den isfyldte sydpol, inden Kina endelig kunne nås.

Medbragte varer blev solgt for kinesiske. Lasten blev især ladet med te og porcelæn, og da Cron Printz Christian 20 måneder efter at have forladt Danmark atter ankom til en dansk havn, kunne de ombordværende sælge deres varer med en stor profit.

Christen Lintrup blev efter turen med Cron Printz Christian forfremmet og sejlede flere gange yderligere til Kina. Han opnåede titlen som supercargo, der havde ansvaret for handlen, og var i sin samtid en af de mest erfarne inden for kinahandlen.

25 år efter sin første Kinafart var han godsejer, havde fået opført et kolossalt palæ i den nye Frederiksstad i København og var blevet adlet Christian de Lindencrone.

Unægteligt noget af en karriere for en bondesøn fra Lendrup.

Når Christen Jensen Lintrups historie netop bliver rullet op nu, skyldes det, at hans historie er en af mange, der indgår i den nye anmelderroste bog ”Kinafarerne - Mellem kejserens Kina og kongens København”, skrevet af Benjamin Asmussen.

Benjamin Asmussen er historiker, ph.d. og til daglig museumsinspektør på M/S Museet for Søfart.

Hans bog om de danske kinafarere blev udgivet så sent som 29. november af Gads Forlag.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...