Eleverne i Vesthimmerlands Kommune havde ikke nær så mange fraværsdage sidste år som i 2017

VESTHIMMERLAND: Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har via en målrettet indsats formået at mindske elevernes langtidsfravær.

I efteråret 2017 udarbejdede skoleafdelingen en mini-analyse om specialundervisningen i skolerne.

En af anbefalingerne til pædagogiske tiltag var, at der fra 1. januar 2018 skulle iværksættes en forstærket og systematisk indsats for at nedbringe det bekymrende langtidsfravær.

Forvaltningen udarbejdede retningslinjer for bekymrende fravær, hvilket betyder, at skolen nu skal reagere ved mindst fem sammenhængende fraværsdage, syv dage i en periode på 20 skoledage eller 15 dage i en periode på 60 skoledage.

Alle lærere/pædagoger registrerer elevernes fravær via en elektronisk portal, og på nogle skoler er der samtidig tilkøbt moduler, hvor skolerne får besked i forbindelse med meget fravær. Andre skoler har iværksat ekstra kontrakt til forældrene.

Forvaltningen opgør to gange om året elevernes fravær målt i over 10 procents fravær og over 20 procents fravær. Skolerne modtager disse opgørelser og redegør for fraværet. Nogle elever har afviklet ferie uden for skolernes ferier kombineret med korte sygdomsperioder, hvilket giver det højere fravær.

- Der ses allerede nu en klar forbedring i forhold til sidste skoleår, og det er vi meget tilfredse med, erklærer formanden for børne- og familieudvalget i Vesthimmerland, Inger Nielsen, på vegne af et samlet udvalg.

- Skolerne har gjort en stor indsats for at mindske langtidsfraværet.

- 10 procent eller 20 dage om året fraværende gør, at eleverne mangler et helt år i skole, når de går ud af 9. klasse, og det er meget god læring og gode kammeratskaber, de på den måde går glip af, påpeger Inger Nielsen.

Antallet af elever med langtidsfravær over 10 procent er faldet fra 479 til 384 elever fra efteråret 2017 til efteråret 2018 og fraværet over 20 procent fra 174 til 118.

Antallet af elever med bekymrende fravær er i samme periode faldet fra 60 til 21.

På nuværende tidspunkt nyder alle elever med bekymrende fravær en særlig bevågenhed på skolerne i samarbejde med forvaltningen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...