Tre offentlige møder i november skal sammen med input fra konsulentfirma være med til at sætte rammerne for en ny kommunal kulturpolitik i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Er der kulturtilbud nok til de unge i Vesthimmerland - eller er det måske netop en af grundene til, at kommunen aktuelt oplever vigende befolkningstal?

Og hvad med de gråhårede? Er de tilfredse med de kulturtilbud, de får i Vesthimmerland i dag?

Det er blandt andet spørgsmål som disse, kultur- og fritidsudvalget i Vesthimmerland håber at få svar på, når udvalget nu sætter gang i en proces, der gerne skulle føre frem til udformningen af en ny kommunal kulturpolitik.

- Selvfølgelig kan man også sagtens arbejde uden en strategi, men så bliver det også let tilfældighederne, der kommer til at afgøre, hvilken retning vi bevæger os i.

- Derfor har vi denne gang valgt at sige, at vi gerne vil et spadestik dybere ned i kulturpolitikken. Har vi de rigtige tilbud til de forskellige aldersgrupper, og gør vi nok for at støtte op om de mange frivillige ildsjæle i kommunen, som i høj grad er dem, der er med til at få kulturen til at blomstre, forklarer kultur- og fritidsudvalgsformand Asger Andersen (S).

Til at hjælpe med udformningen af den nye kulturpolitik har kommunen allieret sig med konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Samtidig har kommunen bedt en mindre gruppe af kulturaktive borgere om at være kulturambassadører for processen.

- Deres opgave er både at komme med konkrete ideer men også at medvirke til, at der er opbakning og deltagelse i de forskellige planlagte aktiviteter, forklarer kultur- og fritidschef Anne Marie Holm.

I spidsen for hele processen står en styregruppe, som foruden Anne Marie Holm består af biblioteksleder Bo Jacobsen, kulturskoleleder Kristian Dalgaard, kulturkonsulent Inge Lise Jæger Sørensen og Hanne Marie Knudsen fra Konsulentfirmaet Knudsen Syd.

- Indtil nu er arbejdet primært foregået på politisk plan internt i kultur- og fritidsudvalget, men nu nærmer vi os tidspunktet, hvor vi også gerne vil have involveret så mange som muligt af kommunens borgere, nuværende og kommende ildsjæle, foreninger, institutioner, aktive udøvere med flere, bebuder Asger Andersen.

Det hele sparkes i gang med en åben kulturkonference lørdag 2. november i Vesthimmerlands Messecenter i Aars.

Her er alle interesserede velkomne til en forhåbentlig sjov og givende dag med foredrag og underholdning.

På dagen vil der blive rig lejlighed til at komme med input til politikerne, drøfte visioner for en ny kulturpolitik og afdække muligheder for nye samarbejder på tværs i kommunen.

Samtidig bliver dagen krydret med små kulturhappenings undervejs.

12. november gennemfører konsulentfirmaet Knudsen Syd et fokusgruppeinterview med lokale erhvervsfolk for specifikt at blive klogere på erhvervslivet syn på kulturen i Vesthimmerland.

Det overordnede tema for dialogen med det lokale erhvervsliv bliver kulturens betydning for bosætning og spørgsmålet om, hvordan kulturlivet kan understøtte de lokale erhverv og butikslivet.

En særlig event for - og med - unge løber af stabelen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA i Aars 18. november

Her bliver der musikalsk underholdning ved det nye band, Lillevangen, og kommunen er vært ved pizza som afslutning.

Til gengæld håber arrangørerne bl. a. at få svar på, hvilke ønsker har unge til kulturen i lokalområdet? Om de føler sig kørt over af gamle og støvede ideer om, hvad kultur er og bør være? Hvad bør gøres anderledes, for at vække unges interesser? Hvad skal der til for at blive boende i Vesthimmerland, og hvad skal der til, for at unge vender tilbage til kommunen?

Tirsdag 26. november rundes processen af med endnu et åbent møde for alle interesserede i Kulturhuset i Søttrup.

Under overskriften ”Kulturen i åbne og lukkede rum” bliver hovedspørgsmålene i Søttrup bl. a., hvordan man lokalt sikrer de bedste muligheder for aktive kulturoplevelser, og om de nuværende faciliteter i kommunen evt. kan bruges på andre måder, end det sker i dag.

Til at inspirere til en debat om det sidste tema, har arrangørerne i det vesthimmerlandske bl. a. inviteret gæster fra det utraditionelle udstillingssted ”Skovsnogen”, midt i en vestjysk skov syd for Herning.

Bagefter samler styregruppen alle bidrag - og udarbejder forslag til en kulturpolitik, som efter planen kommer i høring og politisk drøftelse i begyndelsen af det nye år.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...