Formanden berettede om ansættelse af ny kok, praktikant og de kommende etaper for Lanternens projekter med boldbaner og svømmehal på vej

Kultur- og Idrætscenter Lanternen har afholdt generalforsamling. Formanden Benny Hansen aflagde beretning for året og gennemgik de mange aktiviteter, der var afholdt i årets løb.

Benny nævnte endvidere, at Lanternen har ansat Inge-Marie Jansen som ny kok, hvilket har været et godt valg. Der er også lavet en aftale med en praktikant fra UCN Sport & Event nemlig Lars Gummesen, der starter ca. 1. august og 3 måneder frem.

Regnskabet viser et overskud på kr. 53.000 i den selvejende institution og kr. 456.000 i driftsselskabet, hvilket bl. a. skyldes optimering af energi, hvor der er udskiftet til LED lys, samt at Løgstør Skole og Kridthuset har været lejere, mens skolen er blevet renoveret.

Endvidere omtalte formanden etape 3 var sat i gang med anlægning af ny boldbaner ved Lanternen, og om etape 4 med en ny svømmehal som er med i budgettet for 2021. Denne del af projektet ser Svømmeklubben Rask og områdets borgere meget frem til og forventes at blive et scoop for såvel kommunen som Løgstør området.

Formanden sluttede med at takke Dorte og Claus for deres store indsat i Lanternen og for Spar Nord Cafeen, hvor dagene tit bliver noget lange, hvilket ikke bliver mindre når der både komme baner og svømmehal. Til den tid skal der ansættes yderligere, så der også bliver tid til at holde fri for værtsparret. Formanden sluttede med at takke Lanternens venner, sponsorer, bestyrelse, Vesthimmerlands Kommune og presse.

Bestyrelsen består af: Benny Hansen. Johanne Jensen, Allan Nielsen, Susanne Kollerup, Karina Christensen, Anita Johansen og der var genvalg af Suppleanterne Rene Danielsen og Lars Marquart og Revisor BDO.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...