Skoler og daginstutioner i Vesthimmerland går positivt ind i forsøg med afdækning af den enkelte institutions profil, værdier og visioner

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med vedtagelsen af skolernes og dagtilbuddenes udviklingsplan 2022 har skoler og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune indledt et forsøgsarbejde rettet mod afdækning af profiler.

En af indsatserne er en forsøgsordning, hvor skolerne og dagtilbuddene har kunnet tilmelde sig som profilskole/profilinstitution.

Størstedelen af kommunens daginstitutioner og skoler har allerede tilmeldt sig forsøget. Andre er i proces omkring afklaringen med personalet og bestyrelserne.

- Vi er rigtig glade for, at så mange skoler og dagtilbud har valgt at gå ind i profilarbejdet. Vi tror på, at det at have en profil kan bidrage til, at den enkelte skole og dagtilbud er mere tydelige i hvilke værdier og visioner, de vægter allerhøjest.

- Det giver os mulighed for at vise den mangfoldighed, der blomstrer i vores skoler og dagtilbud, fremhæver formand for børne- og familieudvalget i Vesthimmerland, Inger Nielsen (V), i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ideen med at lave profilinstitutioner er at synliggøre, hvad dagtilbuddet eller skolen lægger særligt vægt på i det pædagogiske og didaktiske arbejde i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling.

- At have en profil, der er synlig for både medarbejdere, forældre og det omgivende samfund har flere fordele. En profil er en fælles forståelse af hvilke værdier og visioner, der er skolens eller dagtilbuddets omdrejningspunkt og er endvidere med til at styrke et professionelt læringsfællesskab, forklarer skole- og dagtilbudschef Anders Norup i pressemeddelelsen.

Processen med at udvikle de enkelte profiler er foregået i et tæt samarbejde mellem institutionernes ansatte, bestyrelserne, børnene og forvaltningen.

Institutionerne har siden sommerferien været i fuld gang med at afdække, hvilke værdier, der kendetegner skolens eller dagtilbuddets praksis.

I afklaringsprocessen har der været afholdt interviews med børn og forældre, personale og ledere. Undervejs har der endvidere været afholdt arbejdsmøder, hvor forældre og personale har været inddraget.

Arbejdet viser en mangfoldighed af karakteristika, som udmønter sig i et spænd fra en aktivitetsprofil til en mere værdibaseret profil.

- Arbejdet med profilinstitutioner er med til at sætte Vesthimmerland på landkortet. Profileringen kan være med til at brande den mangfoldighed, der er i vores skoler og dagtilbud. I Vesthimmerlands Kommune foregår der netop utrolig mange spændende tiltag i vores skoler og dagtilbud, hvor det forestående arbejde blot er med til at synliggøre den kvalitet og faglighed, som medarbejdere og ledere bidrager med i deres hverdag, erklærer direktør Morten Lund.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...