Eleverne fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF har været på rundtur i Europa

AARS: Det er blevet forår - og dermed højsæson for studierejser for 2.g-klasserne på Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Den samfundsfaglige klasse 2t lagde for med en rejse til Bruxelles, og i den forgangne uge var 2k og 2x i henholdsvis Amsterdam og Wien.

Besøget i Wien afviger en smule fra de to andre, idet der her er tale om en udvekslingsrejse med et venskabsgymnasium.

Studierejserne skal ellers specifikt give eleverne globale kompetencer og interkulturelle kulturmøder, og det var 2t’s studietur til Bruxelles på mange måder et godt eksempel på.

Det overordnede tema var ”Et fælles Europa – hvordan?”. Produktkravet var en film, som eleverne i grupper skulle lave. Det var fagene historie og samfundsfag, der holdt for, og tovholdere på turen var derfor samfundsfagslærer Hanne Irene Sørensen og historielærer Jakob Dyrman.

Første dag var eleverne på besøg i Europa-Parlamentet, hvor de udviste meget stor spørgelyst i forbindelse med opbygningen af EU. Efterfølgende var klassen i besøgscentret Parlamentarium for at se en innovativ udstilling om EU’s tilblivelse og historie - og deltage i et rollespil, hvor eleverne optrådte som parlamentarikere.

Anden dag gik turen til Waterloo for at se slagmarken af samme navn.

Tredje dag formede sig som en temadag om Afrika. Eleverne har i historie arbejdet med Belgien som koloniherre i Congo, og derfor var det nærliggende, at man tog ud til det genopførte Afrikamuseum, der stod færdig i 2018. Her fik eleverne i den grad nærstuderet Belgiens tid som koloniherre. Efter museumsbesøget tog de til Triumfbuen, hvor de af Jakob Dyrman fik en grundig indføring i Belgiens historie, og

derefter tog klassen til Matongue, som er en bydel i Bruxelles, der huser forskellige afrikanske butikker, restauranter, basarer og meget mere.

Eleverne skulle her foretage interviews, som deres samfundsfagslærer havde forberedt dem på hjemmefra.

Fjerde dag var afsat til et besøg i ”European Economic and Social Committee” (EESC), hvor klassen fik et oplæg fra en dansk repræsentant, der arbejder for at fremme forskellige brancheorganisationers synspunkter i EU. Derudover var det op til eleverne, hvilke andre museer de ønskede at besøge i Bruxelles.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...