Enigt fritidsråd i Vesthimmerland frigiver en million, der skal være med til at holde hånden under foreningslivet i en vanskelig periode

VESTHIMMERLAND: Mange foreninger føler sig i øjeblikket alvorligt truet på økonomien på grund af manglende kontingent- og sponsorindtægter, aflyste sommerarrangementer mv.

Samtidig er der stadig en masse faste udgifter, der skal afholdes til lønninger, lokaleudgifter, administrationsomkostninger m.v.

På den baggrund falder det utvivlsomt også på et tørt sted, at et enigt fritidsråd i Vesthimmerland i den forgangne uge besluttede at frigive en pulje på million kroner, som forhåbentlig kan være med til at hjælpe trængte foreninger, spejderkorps og aftenskoler i lokalområdet.

Pengene er - med god hjælp fra administrationen - fundet indenfor fritidsrådets eget budget, og formand for fritidsrådet, Poul Erik Pedersen, deler hellere end gerne æren for hjælpepakken med de øvrige 12 medlemmer af fritidsrådet.

- Med denne beslutning i fritidsrådet viser vi i Vesthimmerlands Kommune, at vi ikke bare siger, at vi bakker op om det frivillige arbejde, men at der er også handling bag.

- Det kan man kun være glad for - og stolt over, siger han.

Hjælpepakken kompenserer ikke foreningerne 100 pct.

- Men den er et godt skridt på vejen til at fastholde det fantastiske fritids- og foreningsliv i Vesthimmerlands Kommune, vurderer fritidsrådsformanden.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Asger Andersen (S) glæder sig også.

- Fritidsrådets mulighed for at yde førstehjælp til foreningslivet skal ses i lyset af, at fritidsrådet frit kan overføre over/underskud fra år til år.

- Og i en tid, hvor der er brug for at holde hånden under foreningslivet, skal vi være stolte af, at fritidsrådets foreningsvalgte medlemmer gennem de seneste år har forvaltet området så ansvarsfuldt, at der nu kan ydes krisehjælp, uden at det medfører budgetoverskridelser, fremhæver han.

På april-mødet i fritidsrådet blev det samtidig besluttet at indstille til kultur-og fritidsudvalget, at kommunens fodboldklubber i fremtiden stilles mere lige i forhold til brug af kunstgræsbaner.

Erfaringerne viser nemlig, at økonomien i øjeblikket er en væsentlig hindring for de klubber, der ikke selv råder over en kunstgræsbane, og den skævhed vil fritidsrådet rette op på ved fremover at give de pågældende klubber et tilskud på 50 pct. af lejeudgiften.

På nuværende tidspunkt er der etableret kunstgræsbaner i Farsø og Aars, og yderligere én er på vej i Løgstør.

Den endelige beslutning om fritidsrådets oplæg til ny tilskudsmodel, bliver det op til kultur- og fritidsudvalget at træffe.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...