Anonym sponsor tilbyder at betale halvdelen af udgifterne til overdækning af udslagsmåtter

Drømmer jeg eller er jeg vågen?

Formand for Løgstør Golfklub, Per Olsen, måtte lige nive sig i armen, da der pludselig på hans skrivebord lå en meddelelse fra en anonym sponsor: ”Vi kan forstå, at klubbens største ønske er at få bygget en overdækning over en del af klubbens udslagsmåtter. Vi vil tilbyde klubben at betale 50 pct. af udgifterne, hvis klubben selv kan skaffe de resterende midler”.

Bestyrelsen og en række andre frivillige i klubben har allerede i 2019 lavet skitse og indhentet tilbud på etablering af en overdækning på 20 x 5 m, ligesom der efterfølgende er nedsat et udvalg, som skulle styre og planlægge projektet. Prisen til materialer var da på 199.625 kr., men udvalget håber, at ændringer i materialevalg og en prisforhandling kan sænke prisen til ca. kr. 190.000. Dermed skal klubben forsøge at skaffe de manglende ca. 95.000 kr.

Det flotte tilbud fra den indtil videre anonyme sponsor har nu fået bestyrelsen i golfklubben til at iværksætte en indsamling blandt klubbens små 300 medlemmer, klubbens samarbejdspartnere og sponsorer. Der er udsendt en skrivelse med opråbet: ”Så det er nu vi har brug for din hjælp – Støt op om projektet og indbetal dit bidrag inden 1.3.2021”.

Af skrivelsen fremgår det endvidere, at ”Din støtte kan medvirke til Løgstør Golfklub i 2021 får opfyldt sit ønske om at tilbyde især klubbens begynder- og ungdomsafdeling en træningsmulighed, så de ikke bliver generet af vind og vejr. Du kan læse mere om hvordan du støtter projektet på www.logstorgolfklub.dk”

Løgstør Golfklub er i dag en af landets mindste med små 300 medlemmer. Kun en fuldtidsansat greenkeeper og en medhjælper i sommerhalvåret er på løn i klubben. Alt andet arbejde udføres af en stor skare af frivillige hjælpere.

Golfsporten er en af de sportsgrene, som mange ældre finder stor glæde ved, både som motionsform og som ramme om socialt samvær.

- Specielt i vores klub er der et stort sammenhold omkring de mange frivillige arbejdsopgaver, der oftest afsluttes med en runde golf.

- Og en overdækning af udslagsbanen vil helt sikkert tiltrække flere unge til golfsporten, ligesom den vil give mulighed for at tiltrække større grupper til golfskoleophold af tre-fire dages varighed - med deraf følgende afkast i form at flere overnatninger og turister til området, forudser golfklubformand Per Olsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...