Fremover vil eleverne på Haubro Friskole kun have ét fag på skoleskemaet fredag

HAUBRO: Tirsdag 13. august går dørene op til et nyt skoleår på Haubro Friskole.

Et skoleår, der ligner de tidligere år, men alligevel ikke helt.

Hver fredag vil alle skolens elever kun have ét fag på skema.

Det vil ifølge skoleleder Kristina Lysdal Engemand give mere plads og tid til særlig fordybelse i et af skolens kendte fag.

- Vi ønsker med den nye faglige fredag at arbejde mere koncentreret og skabe nogle gode rammer for fordybelse på alle klassetrin.

- Klasserne vil altså opleve, at de skal have dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag eller kulturfag i otte lektioner hver fredag, forklarer hun.

I løbet af skoleåret vil der også blive arbejdet med emner, som ligger udenfor de sædvanlige fag og deres mål.

Det kunne f. eks. være færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job, og disse emner kommer i fremtiden også til at indgå i de faglige fredage, så de ikke kommer til at gå ud over de almindelige timer i skolens fag.

- Vores elever skal have lyst til at lære mere, og kravene om at lære bør ikke være en modsætning til lysten til at lære. Lyst til at lære mere er slet og ret en forudsætning for elevernes alsidige udvikling i skolen, påpeger lederen af Haubro Friskole.

I de faglige fredage kommer dog også til at indgå emner som klassens trivsel, en naturvidenskabelig dag/nat på Klosterheden, brandøvelse, idrætsdag, værdidag, fastelavn og juleklip, føjer Kristina Lysdal Engemand til.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...