Ældre Sagen i Løgstør har fået andel i pulje og er nu klar til at udlåne materialer til familier og pårørende

Ældre Sagen i Løgstør og omegn har søgt og fået midler til at skaffe aktiverende og aflastende materialer til demente og pårørende til demente.

Sundhedsstyrelsen har afsat en pose penge til dette formål - både til dem, der bor i eget hjem og til dem, der bor på plejecenter. En slags hjælpepakke.

I forbindelse med COVID 19 har mange pårørende ydet en stor og opslidende indsats ved at passe den demensramte ægtefælle hjemme, da alle daghjem har været lukket ned i en længere periode. Pårørende har ikke kunnet være sammen med deres demensramte ægtefæller eller familiemedlemmer på plejecentre.

De normale frivillige aktiviteter har også været udelukket på plejecentrene, ligesom alle Ældre Sagens aktiviteter har været aflyst.

Mennesker med demens, der bor alene, har også haft det meget svært i denne COVID 19-tid. Det har betydet, at demensramte og deres pårørende har lidt et afsavn, der vil kunne medføre ensomhed og isolation.

Puljen tænkes brugt på materiale eller aktiviteter, der kan bedre livskvaliteten for demente og pårørende til demente.

Der er i Løgstør bl.a. indkøbt demenshunde og Interaktive musikpuder, der kan berolige beboere og skabe tryghed hos de demente og derigennem også de pårørende. For det bevilgede beløb, er der indkøbt demensvenligt materiale i form af erindringskasser, der vækker minder, fysiske spil, brætspil, puslespil, male grej m.m.

Materialerne tænkes benyttet i Ældre Sagens demensaktiviteter som Torsdags Caféen, demensaflastning og i pårørende gruppen, hvor der udvælges noget til individuelle behov.

Materialer kan også lånes til aflastning, aktivering, kommunikation, socialt samvær, hygge med venner i private hjem og på plejecentre i Løgstør og Ranum.

Aase Lund, der er demensansvarlig i Ældre Sagen i Løgstør og omegn, har overblik over materialerne og koordinerer lån af dem.

Alle, der kan have gavn og glæde af dem, er velkomne til at kontakte Aase på tlf. 2142 2937 for at se og høre om materialerne med henblik på at få noget til låns i en periode.

Her tænkes især på pårørende til mennesker med demens, venner og familie til mennesker med demens.

Demenskoordinatorer, visitatorer, plejecenterledere, hjemmeplejen mb. bliver orienteret om det nye tiltag fra Ældre Sagen i Løgstør og omegn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...