Nyt arbejdsgrundlag for Destination Himmerland præsenteret på velbesøgt konference i Bramslev Bakker

”Der er dejligt i Himmerland. Men vi må også være ærlige over for os selv. Vi har hverken Tivoli, Jellingsten eller Grenen”.

”Med ægte jysk lune og beskedenhed tør vi godt indrømme, at Himmerland ikke står øverst på Tripadvisor... Her er ikke fantastisk eller ”Amazing”. Her er bare dejligt!”

”Som et alternativ til masseturisme og attraktionsturisme vægter vi de mindeværdige øjeblikke højere end det perfekte Instagram-billede. Her er vi optaget af at give ægte ferieoplevelser frem for de redigerede ferieminder”.

”Livet er for kort til selfie-stænger og lange køer til perfekte Instagram-øjeblikke”.

”Destination Himmerland er et opgør med masseturismen”.

Citaterne er alle hentet fra det materiale, som i de kommende fire år skal fungere som pejlemærke for den nye Destination Himmerland, der dækker Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommune.

Destinationens nye markedsførings- og turismestrategi er resultatet af tre-fire måneders intensivt arbejde med hjælp fra konsulentfirmaerne Weltklasse og Orange Elevator - og en lang række snakke med erhvervslivet, foreningslivet og Destination Himmerlands egne medarbejdere.

Resultatet blev 17. september præsenteret for de lokale turismeaktører og samarbejdspartere ved et såkaldt Kick Off-arrangement på Hotel Bramslevgaard i Bramslev Bakker.

Bedre end forventet

Helt op til præsentationen har Destination Himmerland-direktør Jimmi Stæhr-Petersen og hans stab fulgt opmærksomt med i corona-statistikkerne.

- Vi ville naturligvis ikke risikere at være årsag til et større smitteudbrud. Men da vi så i ugens løb kunne konstatere, at der aktuelt kun var to-tre smittede i hver af de to kommuner, så besluttede vi os endegyldigt for at gennemføre Kick Off-arrangementet.

- Alligevel havde vi måske nok forventet, at der var nogle, som ville vægre sig lidt ved at deltage - så at der alligevel var 118, der meldte sig til, og 100 der dukkede op, selv om arrangementet også blev livestreamet. Det var en langt bedre oplevelse, end jeg på forhånd havde turdet håbe på, indrømmer Jimmi Stæhr Petersen.

- Ja, personligt fik jeg nærmest sådan en ”wauw”-oplevelse, da jeg trådte ind i konferencelokalet på Bramslevgaard. Det var helt utroligt positivt, tilføjer bestyrelsesmedlem i den nye lokale turismeorganisation, direktør Casper Hestbech, Saltcenteret i Mariager.

En længere rejse

Det nye tværkommunale samarbejde i Destination Himmerland bygger videre på det arbejde, der hidtil har været udført i VisitMariagerfjord- og VisitVesthimmerland-regi.

Både organisatorisk og strategisk var det to ret forskellige turistorganisationer.

Mens VisitVesthimmerland var en selvejende institution med en professionel bestyrelse, blev VisitMariagerfjord kommunalt drevet af Mariagerfjord Kommune.

Og mens VisitMariagerfjord først og fremmest fokuserede på turisterne og deres oplevelser i fjordkommunen, så har der i Vesthimmerland i højere grad været fokus på erhvervsdelen og samarbejdet med de lokale aktører indenfor turismeområdet.

Den bundne opgave hen over sommeren har således været at ”tage det bedste fra de to gamle destinationer, tilføre dem et ordentligt skvat fremtid og så i øvrigt rykke det hele op på en større klinge”, som bestyrelsesformand Peter Hansen, Hotel Amerika, udtrykker dét i forordet til Destination Himmerlands nye turismestrategi.

- Arbejdet er naturligvis ikke gjort ved, at vi nu har fået en ny markedsførings- og turisme-strategi nedfældet på skrift.

- Det bliver en længere rejse, men nu har vi i hvert fald i fællesskab fået sat en ny retning på tingene, og et rigtig godt arbejdsredskab, som vi kan støtte os til i det videre arbejde fremhæver Jimmi Stæhr-Petersen.

Ingen fyrtårne

Noget af dét, bestyrelsesmedlem Casper Hestbech især hæfter sig ved i den nye strategi, er, at Destination Himmerland bevidst ikke slår sig op på et par enkelte ”fyrtårne”, men i højere grad på den totaloplevelse, man som turist kan forvente at få i Himmerland.

- Det harmonerer umiddelbart meget godt med den måde, vi arbejder på i Mariager Saltcenter.

- Og generelt så har det bare været en spændende rejse at være med til at udforme den nye strategi for Destination Himmerland.

- Det bliver en anden måde at arbejde sammen på som turisterhverv, men noget decideret kulturchok synes jeg bestemt ikke, det har været indtil videre, vurderer Saltcenter-direktøren.

Campingvært Niels Kristian Veggerby, Myrhøj Camping i Strandby, hæftede sig som menig konferencedeltager ikke mindst ved de store digitale ambitioner, der øjensynligt kommer til at præge arbejdet i Destination Himmerland.

”Destination Himmerland vil være en digitalt førende destination”, og ”som digitale frontløbere på turismeområdet er turisternes smartphones vores vigtigste platform” hedder det bl. a. i den nye turismestrategi.

Det er toner, der harmonerer rigtig godt med Niels Kristian Veggerbys egen opfattelse af den turistmæssige virkelighed i Himmerland.

- Når vi først har sendt vore gæster i Stenaldercenteret i Ertebølle og på Limfjordmuseet i Løgstør, begynder fantasien hurtigt at slippe op - og i den situation vil det helt klart være til stor gavn med en fælles App, hvor alle tilbud i Vesthimmerland og Mariagerfjord er samlet ét sted. I stedet for at vi som nu må rode rundt i forskellige brochurer for at kunne guide vore gæster rundt i området, påpeger Niels Kristian Veggerby.

Helt overordnet betegner han Kick Off-arrangementet på Bramslevgaard som ”en rigtig god dag” - og det var vist også essensen af de øvrige tilkendegivelser, Jimmi Stæhr-Petersen fik, alt imens arrangementet blev rundet af med et glas bobler og en kransekage på terrassen.

Ingen kunne i hvert fald være i tvivl om, at der 17. september foregik noget helt usædvanligt på Bramslevgaard.

Hele vejen op til stamvejen, holdt der under Kick Off-seancen biler parkeret i græsrabatten - mere eller mindre tilfældigt henkastet.....

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...