Jørn Lassen kan 18. juni fejre 40-års-jubilæum i elforsyningens tjeneste i Hornum-Aars-området

HORNUM: Dusinvis af møder, besvarelse af henvendelser og stillingtagen til Hornum Elforsyning fremtid har i et halvt liv været hverdag for elektriker Jørn Lassen, siden han blev valgt til formand for Hornum Elforsyning for 40 år siden.

Det hele startede med valg på generalforsamlingen 18. juni 1979. Da var Jørn Lassen sammen med sin familie på ferie i Norge, men fremsynede folk havde fået hans tilsagn om at tage mod valget som formand før feriens start.

Jørn Lassen er oprindelig vokset op i Strandby, hvor forældrene havde Strandby Vestergård. Han tog realeksamen i Farsø.

- Vi var kun to fra min klasse i Strandby, som kom på realskolen. Pengene var små, og de fleste unge skulle ud at tjene penge, fortæller Jørn Lassen.

Da han blev færdig i skolen, fik han læreplads som elektriker hos elinstallatør J. Jantzen i Hornum, og efter at han var blevet udlært arbejdede han for elinstallatør Ove Hansen. Senere blev han leder af elinstallatør Søren Øgaards afdeling i Overlade og fra 1979 til 1984 var han varmemester hos Hornum Fjernvarme.

Senere etablerede han sit eget Hvidevareservice-firma, som han afhændede, da han gik på efterløn i 2012.

Jørn Lassen flyttede til Hornum, da han kom i elektrikerlære, og her har han – med undtagelse af den tid, hvor han var soldat – boet si Hornum sammen med sin familie.

Den unge elektriker havde allerede inden han blev valgt som formand for Hornum Elforsyning et godt fagligt kendskab til elsektoren, men det var ikke den eneste kvalifikation, der skulle være i orden:

- Det var en betingelse for at være bestyrelsesmedlem i elforsyningen – og for øvrigt også i Hornum Vandværk – at man kunne spille kort, og det kunne jeg, siger Jørn Lassen.

- Det var heldigt, da jeg gerne ville gøre en indsats for, at Hornum Elforsyning kunne fungere godt til gavn for forbrugerne, og takket være et godt og fremsynet samarbejde i bestyrelsen lykkedes det at komme frelst gennem indførelse af den ny el-lov og alle de andre bureaukratiske benspænd.

Hornum Elforsyning fusionerede i 2014 med Aars Elforsyning. Inden da havde Hornum Elforsyning gravet el-ledningerne i jorden. Elforsyningen havde også indført digital kortlægning af kabelskabene, så der hurtigt kunne lokaliseres driftsproblemer. Der blev ført el-stikledninger fra målerskabet ind til den enkelte forbruger. Det er et værdifuldt redskab i bestræbelserne på at skaffe oplysninger om evt. problemer på nettet. Endvidere fornyede elforsyningen tre transformerstationer. Disse investeringer har forbedret forsyningssikkerheden for de godt 600 forbrugere i Hornum.

I forbindelse med fusionen med Aars Elforsyning blev Kalle Bjerregaard og Jørn Lassen indvalgt i Aars-Hornum Elforsynings bestyrelse, og Jørn Lassen blev næstformand.

Selv om der har været en hård kamp at få et mindre forsyningsselskab som Aars-Hornum Elforsyning til at overleve, har det været umagen værd, vurderer Jørn Lassen.

- Den korte og hurtige vej fra forbrugeren til formand, bestyrelse og driftsledelse giver en effektiv løsning på fælles problemer. Hvorfor aflevere et værdifuldt elnet, som forbrugerne i Hornum og Aars har betalt, til andre. Disse værdier bør bevares i lokalsamfundet, lyder det med overbevisning fra 40 års jubilaren.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...