Bliv klogere på pensionering, gode job og tilbagetrækning

AARS: 3F Midtfjord inviterer lørdag 16. marts sine medlemmer til orienteringsmøde på Kimbrerkroen i Aars, hvor punkterne bliver pensionering, gode job og tilbagetrækning.

- Vi kan blandt vore medlemmer mærke stigende interesse for tidlig pensionering og lighed i sundhed, oplyser formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord.

Regeringen nedsatte i efteråret en seniortænketank, hvor målet er at sikre, at man kan få et godt og længere arbejdsliv. Udgangspunktet for 3F er, at folk skal have en reel mulighed for at vælge et langt liv også på arbejdsmarkedet f.eks. ved at undgå fysisk nedslidning, som i dag er et vilkår for mange 3F-medlemmer.

- Vi gør derfor en indsats for bedre arbejdsmiljø, mindre ulig i sundhed, bedre mulighed for sporskifte og efteruddannelse samt større fleksibilitet i jobbet og muligheden for tilbagetrækning, pointerer Lene Haugbølle.

På mødet i Aars deltager også 3F’s næstformand Tina Christensen, som er medlem af regeringens tænketank, og fhv. seniorkonsulent i Ældresagen, Bent Mathiasen. Sidstnævnte belyser bl.a. emnet ”Fra engageret medarbejder til engageret senior”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...