Plus på 326.000 kr. i golfklub

0
Næsten 40 hørte klubbens formand Benny Christensen fortælle om et aktivt år i golfklubben. Foto: Løgstør Golfklub
Glad formand og kasserer berettede på generalforsamling i Løgstør Golfklub

Det var en glad Benny Christensen, der forleden kunne aflægge sin første beretning som formand for Løgstør Golfklub. Formanden kunne berette om et godt og meget aktivt år, som også afspejlede sig i det regnskab, som kasserer Marianne Bang kunne orientere om.

Efter ønske fra kommunen omlagde golfklubben sit regnskabsår i 2014-15 fra en 15 måneders periode til hele kalenderåret 2016.

Tallene for de to regnskabsår er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige, men regnskabet for 2016 vidner under alle omstændigheder om en klub, hvor der er styr på tingene.

Årsresultatet viser et overskud på 326.000 kr. efter finansieringsomkostninger og afskrivninger, og klubben fortsætter dermed de seneste mange års udvikling med et positivt og tilfredsstillende resultat. Det skyldes bl. a. et fortsat fint gæsteantal, stor fokus på omkostningerne og en nogenlunde uændret medlemsskare, men ikke mindst den store indsats som de mange frivillige bidrager med. Uden denne indsats så tingene helt anderledes ud bedyrede Marianne Bang.

Beretningen og regnskabet blev enstemmig godkendt, og det samme gjaldt bestyrelsens forslag til budget for 2018, hvor der forventes et lidt mindre overskud. Også bestyrelsens forslag om en mindre kontingentjustering på beskedne 100 kr. for seniorer blev godkendt.

Per Olsen og Kristian Gregersen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Derimod ønskede Anders Kristensen ekstraordinært at træde ud af bestyrelsen, og han blev erstattet af Niels Erik Jensen. Også Ole Berg ønskede at stoppe i bestyrelsen efter otte år, men han vil dog fortsat bistå klubben på konsulentbasis på kontoret og med andre opgaver. Til gengæld bliver Ole Bergs bestyrelsespost ikke besat, hvorfor bestyrelsen i Løgstør Golfklub nu kun består af seks personer.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: Benny Christensen, formand, Per Olsen, næstformand og sekretær, Marianne Bang, kasserer og medlemsregistrering, Kristian Gregersen, baneudvalget, Tonni Jørgensen, juniorudvalget og Niels Erik Jensen, baneserviceudvalget

Benny Christensen rundede generalforsamlingen af med en stor tak til Anders Kristensen for hans indsats i bestyrelsen, og også Ole Berg fik et stort klap på skulderen i form af et stort egetræ til plantning i området omkring klubhuset til varigt minde.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close