En overset naturperle: Ikke mange finder vej til Navnsø

0
Navnsø ni km nord for Aars er en naturperle, som selv i en super sommer som i år ikke ligefrem er overrendt af turister. Foto: Martin Glerup
NAVN SØ: Mens turisterne bevæger sig i tætte stimer gennem Skagen, Blåvand og andre “hotte” turistmål i sommerlandet, er der god plads til badning, vandring og refleksion ved Navnsø, en halv snes km fra Aars.

Denne natur- og landskabsmæssige perle er ikke overrendt – selv i en super sommer som i år.

Nej, tværtimod ligger den nærmest hen som en velbevaret hemmelighed for de fleste.

Grunden til, at Navnsø er til rådighed for befolkningen i dag og i fremtiden, er, at den smukke hedesø på 22 hektar med 80 hektar omgivende hede er fredet.

Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening 10. februar 1970.

Paradoksalt nok var det en ansøgning fra lodsejerne om tilladelse til at udstykke 57 sommerhusgrunde for knap 50 år siden – nemlig 20. december 1968 – der satte gang i fredningsbestræbelserne.

Fredningsnævnet afviste udstykningssagen, bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole: “Udfra et naturhistorisk synspunkt må det tillægges den største betydning, at det omhandlede område friholdes for bebyggelse, tilplantning eller opdyrkning”.

Danmarks Naturfredningsforening fremhævede: “Det er foreningens opfattelse, at det let kuplede landskab omkring den smukke Navnsø i høj grad er fredningsværdigt og således bør sikres med hele sin landskabelige skønhed for eftertiden”.

Foruden de landskabelige kvaliteter er Navnsø en sjælden lokalitet også biologisk/naturvidenskabeligt. Den er en såkaldt Lobeliesø, hvor Lobelieplanten og en række andre vandplanter kan vokse i det næringsfattige vand. Vandet i søen er nemlig så klart, at der kan vokse planter på bunden

Fredningsnævnets afgørelse blev i sin tid af lodsejerne anket til Overfredningsnævnet.

Efter en besigtigelse i september 1973 traf Overfredningsnævnet 14. juli 1976 endelig afgørelse om, at Navnsø med omgivelser skulle fredes og overtages af staten. Erstatningsummen til lodsejerne var 497.050 kr.

Der blev fastsat følgende servitutter: At arealets nuværende tilstand skal søges opretholdt. At foranstaltninger til pleje af arealerne skal kunne foretages. Og: at der i et nærmere angivet omfang skal tillægges offentligheden adgang til det fredede, herunder ret til badning i søen.

Der er i dag anlagt en trampesti rundt om søen, ligesom besøgende kan parkere i søens umiddelbare nærhed.

De fredede arealer afgræsses ved Naturstyrelsens mellemkomst af heste og kreaturer.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close